Junior Experten posten

Ontdek de functies voor Junior Experten op het terrein, waarbij o.a. het doel van de functie, de rol en de activiteiten van de JE belicht worden.

Gebruik het drop-downmenu om het soort studies of het expertisegebied te selecteren waarnaar u op zoek bent.

De lijst van voorgestelde functies en activiteiten is niet exhaustief en is bedoeld om u een overzicht te geven van de rol die een Junior Expert op het terrein kan vervullen.

 

TZ Tanzania

Eveline in Dar Es-Salaam

Junior Expert in Communicatie
Doelstelling van de functie: 
De doelstelling is zichtbaarheid te geven aan de bilaterale samenwerkingsactiviteiten in het land en in België. Het dient om de begunstigden bewust te maken van de samenwerking en zijn resultaten, de goede praktijken van het project in Tanzania en om de verzameling en verspreiding van informatie te verbeteren.
Rol en activiteiten van de JE: 
Helpen opstellen en uitvoeren van de externe en interne communicatiestrategie van Enabel
Coördinatie/editor van de nieuwsbrief voor Enabel’s partners en stakeholders in Tanzania
De acties en materialen voor externe communicatie van Enabel projecten ondersteunen
Verbeteringen voorstellen voor de opvolging van microprojecten
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor (Plaatselijke Vertegenwoordiging)


PE Peru

Mathilde in Ayacucho

Junior Expert in Gender
Doelstelling van de functie: 
Ondersteuning van lokale economische ontwikkeling
Rol en activiteiten van de JE: 
Gender integreren in de verschillende activiteiten van het programma (met het projectteam instrumenten en indicatoren ontwikkelen rond gender, een studie laten uitvoeren over de beginsituatie op vlak van gender);
Sensibiliseringscampagnes opzetten rond gender met partners en begunstigden;
Vorming van (vrouwelijke) landbouwers en ondernemers op vlak van leiderschap (pilootproject);
Lokale autoriteiten begeleiden bij het opzetten van een gendervriendelijk beleid.
Projecttitel: 
Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en el corredor económico de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica


BI Burundi

Emma in Ruyigi

Rol en activiteiten van de JE: 
Ondersteuning en verbetering van de activiteiten van monitoring en evaluatie
Helpen bij de communicatieactiviteiten van het project
Opzetten van uitwisselingbezoeken en thematische activiteiten voor landbouwers
Projecttitel: 
Landbouwontwikkeling project


SN Senegal

Lola in Dakar

Rol en activiteiten van de JE: 
Verzorgen van de externe communicatie van Enabel in Senegal (newsletter, website,…)
Meewerken aan de opvolging van microprojecten
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor


VN Vietnam

Filip in Hanoï

Rol en activiteiten van de JE: 
Faciliteren, ondersteunen en monitoren van de ontwikkeling van kindvriendelijke schoolbibliotheken in een aantal lagere scholen in de noordelijke bergprovincies
Ondersteuning van van de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces: situatieanalyse, implementatie in pilootprovincies, evaluatie/validatie, kapitalisatie van pilootervaring, verspreiding naar andere gebieden, integratie in de lerarenopleiding
Projecttitel: 
Verbetering van de opleiding van leerkrachten lagere school


VN Vietnam

Caroline in Hanoï

Rol en activiteiten van de JE: 
Coordinatie van de testen van een impact-evaluatie-instrument op landbouwketens (rijst, thee,...)
Coaching van het personeel bij het gebruiken van dit instrument
Lessons learned verzamelen alsook good practices
Projecttitel: 
Landenkantoor van Vredeseilanden


PS Palestinian Territory

Thomas in Ramallah

Rol en activiteiten van de JE: 
Verzamelen van lessons learned en good practices van het project door documentstudie en gesprekken met alle stakeholders van het project in een rapport, bedoeld als input voor de formulering van een (vervolg)project door de Europese Unie
Projecttitel: 
Capaciteitsopbouw van lokale overheden


SN Senegal

Pascale in Kaolack

Rol en activiteiten van de JE: 
Een communicatieplan en –tools uitwerken voor het project
Een strategie uitwerken voor de communicatie naar de potentieel begunstigden van mutualiteiten
Projecttitel: 
Ondersteuning van de lokale gezondheidszorg


BJ Benin

Griet in Cotonou

Rol en activiteiten van de JE: 
Enabel-projecten ondersteunen bij het uitwerken van strategieën om met hun activiteiten ook de situatie van vrouwen en kinderen te verbeteren
Lobbywerk voor aandacht voor kinderrechten binnen het Beninse justitie-apparaat.
Bekijk het filmpje dat ze heeft gerealiseerd samen met andere juniors:
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor


CD Congo (Kinshasa)

Vincent in Kinshasa

Junior Expert in Digitalisatie van de bevoorrading van medicijnen
Doelstelling van de functie: 
Het afdelingshoofd dat belast is met statistiek bijstaan bij de operationele uitvoering en het beheer van het nationale gezondheidsinformatiesysteem - geneesmiddelen (SNIS-Med) binnen het PNAM.
Rol en activiteiten van de JE: 
Ontwikkeling van informaticatools voor de verbetering van de bevoorrading in medicijnen van de gezondheidscentra in 3 grote regio’s in Congo (Matadi, Bwamanda en Kikwit);
Steun aan de regionale distributiecentra voor essentiële geneesmiddelen;
Projecttitel: 
Nationale bevoorrading van medicijnen: Programme National d’Approvisionnement en Médicaments (PNAM)


BJ Benin

Toon in Cotonou

Junior Expert in Digitalisatie
Doelstelling van de functie: 
Technische ondersteuning bij de opvolging van overheidsopdrachten, het beheer van elektronische informatie en het beheer van interne communicatie (om een betere communicatie tussen de actoren van de Belgische-Beninese samenwerking te vergemakkelijken).
Rol en activiteiten van de JE: 
Een systeem ontwikkelen om de toegang tot elektronische informatie en documentatie voor alle projecten in Benin te vergemakkelijken;
Vorming geven in het gebruik van dit systeem aan de collega’s in de diverse projecten;
Technische ondersteuning bij de uitwerking van een elektronische nieuwsbrief.
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor (Plaatselijke Vertegenwoordiging)


BI Burundi

Thomas in Bujumbura

Rol en activiteiten van de JE: 
Ondersteuning van een werf voor de bestrating (klinkers leggen) van bepaalde wijken
Ondersteuning van het logistieke team bij de planning
Bijhouden van ondervonden moeilijkheden en lessons-learned voor kapitalisatie voor het project en andere projecten
Projecttitel: 
Straten aanleggen


BI Burundi

Guillaume in Bujumbura

Junior Expert in werfbeheer
Doelstelling van de functie: 
Bestrating van bepaalde wijken
Rol en activiteiten van de JE: 
Met behulp van GIS-software gegevens verzamelen en analyseren ter ondersteuning van de logistieke cel van het project (organisatie, aanvoer materiaal, werfbeheer,..);
Vorming geven aan lokale medewerkers en personeel van partnerorganisaties in het gebruik van GPS en GIS-software;
Verzamelen en analyseren van geografische gegevens;
Opvolging en organisatie van de werven.
Projecttitel: 
Bestrating programma : Développement économique et social de localités par la mise en œuvre d’un projet de pavage à haute intensité de main d’œuvre


BJ Benin

Nicolas in Comé

Junior Expert in capaciteitsopbouw van de visserijsector
Doelstelling van de functie: 
Verbetering van de garnalenkweek voor de export
Rol en activiteiten van de JE: 
Deelname aan de planning en organisatie van opleidingsactiviteiten;
Vorming van vissers en visverkopers rond het Ahémé-meer op vlak van de hygiëne bij de garnalenvangst en -opslag;
Ontwikkeling van een spel over hygiëne (zoals het spel Lud’eco) voor de kinderen van de vissers;
Opvolging van de bouw van een moderne opslagplaats voor garnalen;
Herbebossing van de oevers van het meer om erosie tegen te gaan.
Projecttitel: 
Programme d’Appui au Développement des Filières Halieutiques du Bénin


BJ Benin

Jonas in Bohicon

Junior Expert in monitoring & evaluatie van de lokale rijstteelt.
Doelstelling van de functie: 
Verbetering en promotie van lokale rijst.
Rol en activiteiten van de JE: 
Opvolgen van de aanleg van water- en landbouwvoorzieningen voor de ondiepe rijstteelt;
Database opstellen over de productie en kwaliteit van de lokale rijstteelt;
De rijsttelers helpen bij het opstellen en uitvoeren van een exploitatieplan.
Projecttitel: 
Project ter versterking van de rijstsector in Benin op het gebied van productie (ontwikkeling van ondiepe rijstteelt), verwerking en commercialisering en via institutionele ondersteuning van de nationale rijstorganisatie.


BJ Benin

Hanne in Natitingou

Junior Expert in facilitering van privé marktdeelnemers in de rijst- en tuinbouwsector.
Doelstelling van de functie: 
Versterking van de lokale landbouwketens van producent tot consument.
Rol en activiteiten van de JE: 
Marketingstrategiëen uitwerken en implementeren voor bepaalde lokale landbouwproducten zoals rijst en groenten.
Projecttitel: 
Facilité d'Appui aux Filières Agricoles dans les départements de l'Atacora et de la Donga (FAFA/AD).


BJ Benin

Ingevuld door een Junior met een ander profiel

Rol en activiteiten van de JE: 
Een systeem ontwikkelen om de toegang tot elektronische informatie en documentatie voor alle projecten in Benin te vergemakkelijken
Vorming geven in het gebruik van dit systeem aan de collega’s in de diverse projecten
Technische ondersteuning bij de uitwerking van een elektronische nieuwsbrief
Projecttitel: 
Enabel landenkantoor


RW Rwanda

Candide in Kigali

Rol en activiteiten van de JE: 
Bijdragen tot de systematisering van de zorg (protocollen helpen opstellen)
Helpen bij het informatiseren van de medische dossiers
Meewerken aan nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken en publicaties
Projecttitel: 
Verbetering van de gezondheidszorg


MA Morocco

An in Ouarzazate

Junior Expert biochemicus, voedingslaborant
Doelstelling van de functie: 
Empowerment en versterking van de duurzame economische en sociale ontwikkeling van kleine safraantelers
Rol en activiteiten van de JE: 
Analyses maken van de fysisch-chemische kwaliteiten van safraan in Taliouine en Tzanakth
De lessons learned uit de analyses delen met de safraanproducenten
Bijdragen aan een wetenschappelijke analysematrix en -methodologie voor de kwaliteitsinschaling van Marokkaanse safraanstalen
Projecttitel: 
Project ter ondersteuning van de safraan- en dadelketen: Projet d’appui au développement des filières du Safran et du Palmier Dattiers dans la Région Souss-Massa-Drâa.