Jouw NGA aansluiten

Jouw NGA aansluiten

Aansluitingscriteria 

Aansluitingsprocedure

Als jouw organisatie nog niet is aangesloten, dien je de aansluitingsprocedure te volgen vooraleer je een aanvraag voor een Junior Expert kan indienen.

Aansluitingscriteria

De organisatie dient te beantwoorden aan volgende 5 aansluitingscriteria.

1. Jouw organisatie is een NGA opgericht door de Belgische overheid overeenkomstig artikel 26 van de wet van 19 maart 2013 op de Ontwikkelingssamenwerking.

2. Jouw organisatie beheert een of meerdere projecten/programma's in een of meerdere partnerlanden van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking, want Junior Experten mogen enkel uitgezonden worden naar volgende landen:

Senegal, Benin,

Rwanda, Oeganda,

Marokko

Niger, Mali,

Tanzanie, Mozambique,

Burundi

Burkina Faso, Guinee

Palestijnse Gebieden

DR Congo *

* Het Juniorprogramma mag momenteel geen Junior Experten naar DR Congo uitsturen. 

3. Deze projecten/programma's hebben betrekking op de sectorale en thematische concentratiesectoren bedoeld in de artikelen 11 en 19 van de wet van 19 maart 2013 op de Ontwikkelingssamenwerking:

Landbouw en voedselzekerheid

 

Gezondheidszorg
(met inbegrip van de toegang tot gezondheid voor allen, de reproductieve gezondheid en de strijd tegen de grote endemieën,
inclusief de transversale aanpak van hiv/aids)

Gendergelijkheid

Onderwijs en vorming

 

Bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen 
(met inbegrip van de strijd tegen de klimaatverandering, droogte en ontbossing wereldwijd)

Maatschappijopbouw

Basisinfrastructuur

Mensenrechten
(met inbegrip van de kinderrechten)

Duurzaam en waardig werk

4. Jouw organisatie heeft expat- of nationaal personeel met een arbeidsovereenkomst op het terrein in een van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het Juniorprogramma eist dat de persoon die de supervisor wordt van de Junior Expert, een arbeidsovereenkomst met de NGA heeft.

5. Jouw organisatie onderschrijft zonder voorbehoud: 

  • de twee overeenkomsten (een overeenkomst tussen Enabel en de NGA en een driepartijenovereenkomst tussen Enabel, de NGA en de Junior Expert)
  • en de twee guidelines (Junior Expert + supervisor) die Enabel voorstelt.

 

Aansluitingsprocedure

Als jouw organisatie voldoet aan de vijf aansluitingscriteria, vragen wij je om:

  • het aansluitingsformulier in te vullen (zie gedeelte documenten);
  • de overeenkomst tussen Enabel en de NGA in te vullen (zie gedeelte documenten);
  • beide documenten te laten ondertekenen door de vertegenwoordiger van uw organisatie en in twee exemplaren op te sturen naar het Juniorprogramma:

Juniorprogramma – Enabel
Ter attentie van Karen Morice - Coordinatrice
Hoogstraat 147
B- 1000 Brussel

Daarna zal een overlegcomité bestaande uit vertegenwoordigers van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel, het Juniorprogramma, DGD en de Belgische NGA-federaties (Acodev, ngo-federatie en Fiabel) uw aanvraag analyseren ter goedkeuring.

Voor meer informatie : juniorprogramme@enabel.be - +32 (0)2 / 505.18.34

 

Opkomende evenementen

We organiseren regelmatig aanwervingscycli in maart en september. Meer informatie over de selectieprocedure voor Junior Experten vindt u hier.

14 to 24 september

Briefing voor vertrek

cyclus maart
Dinsdag, 14/09/2021 - 9:00 to Vrijdag, 24/09/2021 - 17:00
01 to 20 oktober to november

Vertrekmomenten

cyclus maart
Vrijdag, 01/10/2021 - 9:00 to Zaterdag, 20/11/2021 - 17:00