Ik heb een vraaf over - The departure to the field

Er worden gemiddeld 30 nieuwe Junior Experten per jaar naar het terrein uitgestuurd.  Alles hangt af van de aanvragen en behoeften op het terrein, maar ook van het aantal Junior Experten dat hun contract verlengt.

Ja, maar het Juniorprogramma en Enabel nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de aanwezigheid van de partner of gezinsleden op het terrein. Concreet betekent dit dat er geen tussenkomst is voor de reservering van vliegtuigtickets, het verkrijgen van een visum, schoolgeld, hospitalisatie of een eventuele repatriëring van de partner en/of de kinderen.  Bovendien bestelt de reisdienst enkel een vliegtuigticket voor de Junior Expert. Je kunt echter een voorkeurtarief genieten als je je partner en/of kinderen wilt aansluiten bij de verzekering via Enabel.

Het Juniorprogramma komt wel tussenbeide in de kinderbijslag voor de kinderen uit het gezin die op het terrein aanwezig zijn.

Daar is niets op tegen maar in de realiteit is er heel weinig kans dat zoiets zich voordoet. De kans is miniem dat jullie allebei tegelijkertijd voor een functie geselecteerd worden die aansluit bij jullie twee profielen op dezelfde plaats van tewerkstelling.

Wat wel kan, is dat jullie allebei solliciteren naar functies en aanduiden aan wie wij voorrang moeten geven in het geval jullie beide profielen zouden voorgesteld worden voor functies op verschillende plaatsen van tewerkstelling.