Ik heb een vraaf over - The admission criteria

Een professionele bachelor (het vroegere graduaat, regentaat), afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte type, is een bachelor die rechtstreeks toegang verleent tot een bepaald beroep. Dit in tegenstelling tot een academische bachelor (ABA) die enkel toegang geeft tot een academisch master en dus niet tot een beroep. Het programma van een professionele bachelor bestaat uit minstens 180 studiepunten.

Als je twijfelt, vraag je best inlichtingen aan je onderwijsinstelling. Of surf naar de website onderwijskiezer.be

Ja, maar enkel indien je effectief met succes bent geslaagd voor je studies en alleen nog wacht op het officiële document. In dat geval vragen wij je ondertussen om een 'attest van slagen', afgeleverd door je onderwijsinstelling voor te leggen.

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je:

  • de Belgische nationaliteit hebben, ofwel
  • burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland (de 'Zwitserse Bondsstaat').

Kandidaten met nationaliteiten die niet onder een van beide groepen vallen, worden automatisch uitgesloten.

 

Je kandidatuur zal niet in aanmerking komen. Je mag nog geen 31 jaar geworden zijn op de afsluiting van de publicatie van de functies.

Een voorbeeld: wanneer de publicatie plaatsvindt van 27 mei tot 5 juni en je 31 jaar wordt op 30 mei, dan mag je niet meer solliciteren.
Word je echter 31 jaar op 6 juni, dus na de afsluiting van de publicatie, dan mag je je wel nog (een laatste maal) kandidaat stellen.

Nee, enkel professionele bachelordiploma’s en academische masters worden aanvaard. Hieronder vind je meer informatie over het postgraduaat en de ‘mastère’.

  • Het postgraduaat:
    een postgraduaatsopleiding kun je volgen na het behalen van een academische bachelor- of masterdiploma. Met een postgraduaat verbreed en verdiep je je professionele skills.
  • De ‘mastère’:
    de mastère is een label dat wordt afgeleverd door de grote Franse scholen (de zgn. ‘grandes écoles’). Dit label geeft de student toegang tot de graad van master. Het is dus geen diploma van academische master.