Ik heb een vraaf over

Ik heb een vraag over

Een professionele bachelor (het vroegere graduaat, regentaat), afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte type, is een bachelor die rechtstreeks toegang verleent tot een bepaald beroep. Dit in tegenstelling tot een academische bachelor die enkel toegang geeft tot een academische master en dus niet tot een beroep. Het programma van een professionele bachelor bestaat uit minstens 180 studiepunten.

Als je twijfelt, vraag je best inlichtingen aan je onderwijsinstelling.

Ja, maar enkel indien je effectief met succes bent geslaagd voor je studies en alleen nog wacht op het officiële document. In dat geval vragen wij je ondertussen om een 'attest van slagen', afgeleverd door je onderwijsinstelling, voor te leggen.

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je:

  • de Belgische nationaliteit hebben, ofwel
  • burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland (de 'Zwitserse Bondsstaat').

Kandidaten met nationaliteiten die niet onder een van beide groepen vallen, worden automatisch uitgesloten.

Je kandidatuur zal niet in aanmerking komen. Je mag nog geen 31 jaar geworden zijn op de afsluiting van de publicatie van de functies.

Een voorbeeld: wanneer de publicatie plaatsvindt van 27 mei tot 5 juni en je 31 jaar wordt op 30 mei, dan mag je niet meer solliciteren.
Word je echter 31 jaar op 6 juni, dan mag je je wel nog (een laatste maal) kandidaat stellen.

Nee, de voorziene periode van de schriftelijke proef ligt vast.
Voor de mondelinge proef bij Enabel (deel 1: motivatiegesprek en deel 2: groepsoefening en competentiegesprek) heb je wel de keuze tussen verschillende data. Die ontvang je per mail (met een link naar Doodle). Op die manier kun je de datum prikken die jou het beste uitkomt.

Nee, je moet in België aanwezig zijn om deel te nemen aan de verschillende selectieproeven.

Ja, het Juniorprogramma rekruteert kandidaten met uiteenlopende profielen, ook zogenaamde 'niet-technische' profielen.
Bepaalde functies zijn gebaseerd op de 'zachte' aspecten van een project, zoals de sensibilisering van de bevolking, het integreren van gender, communicatie, monitoring en evaluatie van het project, enz.

Bekijk zeker ook de voorbeelden van het werk van voormalige of huidige Junior Experten op de website.

 

 

De materiële en contractuele voorwaarden zijn identiek voor Junior Experten die een functie toegewezen krijgen in een project van een NGA als in een Enabel-project. Zowel het salaris als de extra voordelen (verzekering, vliegtuigticket, logement...) zijn dus dezelfde.
Surf naar het stukje « Junior worden - contractuele voorwaarden  » op onze website om meer informatie te vinden.

 

Nee, het eerste contract als Junior Expert bedraagt steeds minimaal één jaar. Daarna is het wel mogelijk om, afhankelijk van de behoeften van het project, het contract voor één jaar (of minder) te verlengen.
Bij de publicatie van de vacatures staat alleszins vermeld voor welke duur een Junior gevraagd wordt (voor 1 jaar, voor 1 jaar verlengbaar, of voor 2 jaar).

Ja, je kan volgens de Belgische wetgeving perfect twee gelijklopende arbeidscontracten combineren.

We raden je aan om zo lang mogelijk onder contract bij je huidige werkgever te blijven omdat de administratieve procedures voor het verwerven van toestemming tot een werkvergunning in het land van tewerkstelling soms lang kunnen aanslepen. Je bent pas 100% zeker van de datum van je vertrek wanneer we dit "landenakkoord" (het groen licht van het land van tewerkstelling) verkregen hebben.

Om de voltijdse vertrekkersbriefing van 2 weken te kunnen volgen, raden wij je aan om in die periode (on)betaald verlof te nemen bij je werkgever. 

Ja, je staat tijdens de briefing immers al onder contract bij Enabel.

Je vertrekt ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op het einde van de vertrekkersbriefing naar het terrein.
De exacte datum van vertrek hangt af van de behoeften van het terrein, de duur van de verschillende administratieve procedures (visumaanvraag, enz.) en de duur van jouw vooropzeg. Daardoor kan het vertrek soms nog één à twee maanden na het einde van de vertrekkersbriefing plaatsvinden.

Nee, de functies die het Juniorprogramma voorstelt, starten maximaal drie maanden na de vertrekkersbriefing.
Wanneer je solliciteert voor een functie, engageer je je ook om je vrij te maken voor de briefing en voor de aangeduide vertrekperiode die vermeld wordt in de functie.
Als je twijfelt, neem dan contact op met de collega van het Juniorprogramma die vermeld staat in de specifieke functiebeschrijving vooraleer je je kandidaat stelt.

Er zullen gemiddeld 40 nieuwe Junior Experten per jaar naar het terrein  uitgestuurd worden. Alles hangt af van de aanvragen en behoeften op het terrein, maar ook van het aantal Junior Experten dat hun contract verlengt.

Ja, maar het Juniorprogramma en Enabel nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de aanwezigheid van de partner of gezinsleden op het terrein. Concreet betekent dit dat er geen tussenkomst is voor de reservering van vliegtuigtickets, het verkrijgen van een visum, schoolgeld, hospitalisatie of een eventuele repatriëring van de partner en/of de kinderen. Bovendien bestelt de reisdienst enkel een vliegtuigticket voor de Junior Expert. Je kunt echter een voorkeurtarief genieten als je je partner en/of kinderen wilt aansluiten bij de verzekering via Enabel.

Het Juniorprogramma komt wel tussenbeide in de kinderbijslag voor de kinderen uit het gezin die op het terrein aanwezig zijn.

 

Daar is niets op tegen maar in de realiteit is er heel weinig kans dat zoiets zich voordoet. De kans is miniem dat jullie allebei tegelijkertijd voor een functie geselecteerd worden die aansluit bij jullie twee profielen op dezelfde plaats van tewerkstelling.

Wat wel kan, is dat jullie allebei solliciteren naar functies en aanduiden aan wie wij voorrang moeten geven in het geval jullie beide profielen zouden voorgesteld worden voor functies op verschillende plaatsen van tewerkstelling.