I have a question about

Ik heb een vraag over

Een professionele bachelor (het vroegere graduaat, regentaat), afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte type, is een bachelor die rechtstreeks toegang verleent tot een bepaald beroep. Dit in tegenstelling tot een academische bachelor (ABA) die enkel toegang geeft tot een academische master en dus niet tot een beroep. Het programma van een professionele bachelor bestaat uit minstens 180 studiepunten.

Als je twijfelt, vraag je best inlichtingen aan je onderwijsinstelling. Of surf naar de website onderwijskiezer.be

Ja, maar enkel indien je effectief met succes bent geslaagd voor je studies en alleen nog wacht op het officiële document. In dat geval vragen wij je ondertussen om een 'attest van slagen', afgeleverd door je onderwijsinstelling voor te leggen.

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je:

  • de Belgische nationaliteit hebben, ofwel
  • burger zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland (de 'Zwitserse Bondsstaat').

Kandidaten met nationaliteiten die niet onder een van beide groepen vallen, worden automatisch uitgesloten.

 

Je kandidatuur zal niet in aanmerking komen. Je mag nog geen 31 jaar geworden zijn op de afsluiting van de publicatie van de functies.

Een voorbeeld: wanneer de publicatie plaatsvindt van 27 mei tot 5 juni en je 31 jaar wordt op 30 mei, dan mag je niet meer solliciteren.
Word je echter 31 jaar op 6 juni, dus na de afsluiting van de publicatie, dan mag je je wel nog (een laatste maal) kandidaat stellen.

Nee, enkel professionele bachelordiploma’s en academische masters worden aanvaard. Hieronder vind je meer informatie over het postgraduaat en de ‘mastère’.

  • Het postgraduaat:
    een postgraduaatsopleiding kun je volgen na het behalen van een academische bachelor- of masterdiploma. Met een postgraduaat verbreed en verdiep je je professionele skills.
  • De ‘mastère’:
    de mastère is een label dat wordt afgeleverd door de grote Franse scholen (de zgn. ‘grandes écoles’). Dit label geeft de student toegang tot de graad van master. Het is dus geen diploma van academische master.

Nee, de voorziene periode om deel te nemen aan de schriftelijke proef (online testen) ligt vast.

Voor de mondelinge proef bij Enabel (fase 1: motivatiegesprek en fase 2: assessment center) heb je wel de keuze tussen verschillende data. Die ontvang je per mail (met een link naar Doodle). Op die manier kun je de datum prikken die jou het beste uitkomt.

De schriftelijke proef gebeurt online. Daarvoor heb je dus enkel een goede internetverbinding nodig.

Voor de mondelinge proef (fase 1 – motivatiegesprek): als je in het buitenland woont, kunnen we een online gesprek met Teams organiseren. Voor de andere kandidaten wordt de mondelinge proef georganiseerd op de hoofdzetel van Enabel.
Voor de mondelinge proef (fase 2 - Assessment Center) moet je aanwezig zijn in België. De mondelinge proef wordt georganiseerd op de hoofdzetel van Enabel.

Tijdens de coronacrisis worden de 2 fasen van de mondelinge proef online georganiseerd.

Ja, het Juniorprogramma rekruteert kandidaten met uiteenlopende profielen, ook zogenaamde 'niet-technische' profielen.
Bepaalde functies zijn gebaseerd op de 'zachte' aspecten van een project, zoals de sensibilisering van de bevolking, het integreren van gender, communicatie, monitoring en evaluatie van het project, enz.

Bekijk zeker ook de voorbeelden van het werk van voormalige of huidige Junior Experten op de website.

 

Nee, wij betalen geen vervoers- of logeerkosten terug tijdens de selectie.

Je kunt solliciteren voor verschillende vacatures. In functie van de fasen van de selectie, zal je kandidatuur wel of niet worden weerhouden voor één of meerdere vacatures. Ben je weerhouden voor de fase ‘Online gesprek (met Teams) met het projectteam op het terrein’, dan word je voorgedragen voor de vacature waarop jouw profiel het beste aansluit.

Om het Juniorprogramma beter te leren kennen wordt een algemene informatieavond georganiseerd enkele dagen na de publicatie van de vacatures. Dat is echter niet het ideale moment om specifieke vragen over de vacatures te stellen.
Je kunt contact opnemen met de Project Officer die verantwoordelijk is voor de functie (vermeld in de vacature).  

 

De mondelinge proeven worden in het Frans of het Nederlands afgenomen. De voor de functie vereiste talenkennis zal worden getoetst tijdens het motivatiegesprek.

De materiële en contractuele voorwaarden zijn identiek voor Junior Experten die een functie toegewezen krijgen in een project van een NGA als in een Enabel-project. Zowel het salaris als de extra voordelen (verzekering, vliegtuigticket, logement ...) zijn dus dezelfde.
Surf naar het stukje ‘Junior worden – contractuele voorwaarden’ op onze website om meer informatie te vinden.

 

Nee, het eerste contract als Junior Expert bedraagt steeds minimaal één jaar. Daarna is het wel mogelijk om, afhankelijk van de behoeften van het project, het contract voor één jaar (of minder) te verlengen.
Bij de publicatie van de vacatures staat alleszins vermeld voor welke duur een Junior Expert gevraagd wordt (voor 1 jaar of voor 1 jaar verlengbaar).

Ja, je kunt volgens de Belgische wetgeving perfect twee gelijklopende arbeidscontracten combineren.

We raden je aan om zo lang mogelijk onder contract bij je huidige werkgever te blijven omdat de administratieve procedures voor het verwerven van toestemming tot een werkvergunning in het land van tewerkstelling soms lang kunnen aanslepen. Je bent pas 100% zeker van de datum van je vertrek wanneer we dit ‘landenakkoord’ (het groen licht van het land van tewerkstelling) verkregen hebben.

Om de voltijdse vertrekkersbriefing van 2 weken te kunnen volgen, raden wij je aan om in die periode (on)betaald verlof te nemen bij je werkgever.

Ja, je staat tijdens de briefing immers al onder contract bij Enabel. 

Je vertrekt naar het terrein ten vroegste op de eerste dag van de maand volgend op het einde van de vertrekkersbriefing of maximaal drie maanden nadien.
De exacte datum van vertrek hangt af van de behoeften van het terrein, de duur van de verschillende administratieve procedures (visumaanvraag, enz.) en de duur van jouw vooropzeg. Daardoor kan de vertrekdatum worden uitgesteld.
Wanneer je naar een functie solliciteert, engageer je je ook om je vrij te maken voor de briefing en voor de aangeduide vertrekperiode die voor die functie zijn vermeld. 
In geval van twijfel, raden wij je aan contact op te nemen met de Project Officer van het Juniorprogramma die in de specifieke functiebeschrijving vermeld staat, alvorens te solliciteren.

Ja wij betalen die kosten terug. Opgelet: wij geven de voorkeur aan de meest ecologische en economische vervoersmiddelen.
Wij zullen je contacteren zodra je bent gekozen door het projectteam op het terrein.

Er worden gemiddeld 30 nieuwe Junior Experten per jaar naar het terrein uitgestuurd.  Alles hangt af van de aanvragen en behoeften op het terrein, maar ook van het aantal Junior Experten dat hun contract verlengt.

Ja, maar het Juniorprogramma en Enabel nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de aanwezigheid van de partner of gezinsleden op het terrein. Concreet betekent dit dat er geen tussenkomst is voor de reservering van vliegtuigtickets, het verkrijgen van een visum, schoolgeld, hospitalisatie of een eventuele repatriëring van de partner en/of de kinderen.  Bovendien bestelt de reisdienst enkel een vliegtuigticket voor de Junior Expert. Je kunt echter een voorkeurtarief genieten als je je partner en/of kinderen wilt aansluiten bij de verzekering via Enabel.

Het Juniorprogramma komt wel tussenbeide in de kinderbijslag voor de kinderen uit het gezin die op het terrein aanwezig zijn.

Daar is niets op tegen maar in de realiteit is er heel weinig kans dat zoiets zich voordoet. De kans is miniem dat jullie allebei tegelijkertijd voor een functie geselecteerd worden die aansluit bij jullie twee profielen op dezelfde plaats van tewerkstelling.

Wat wel kan, is dat jullie allebei solliciteren naar functies en aanduiden aan wie wij voorrang moeten geven in het geval jullie beide profielen zouden voorgesteld worden voor functies op verschillende plaatsen van tewerkstelling.