Een Junior Expert in jouw project

Een Junior Expert in jouw project

Voordelen

Kosten en verantwoordelijkheden

Toekomstige medewerkers voor uw organisatie

 

Elke niet-gouvernementele actor die erkend is door de Belgische overheid kan een aanvraag indienen om aan te sluiten bij het Juniorprogramma. Op die manier kan een NGA (niet-gouvernementele actor) Junior Experten (JE) opnemen in zijn projecten in de partnerlanden van de gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.
Momenteel zijn 26 NGA's aangesloten bij het Juniorprogramma.

Voordelen...

Een Junior Expert bij jouw activiteiten betrekken, levert heel wat voordelen op.
De Junior Expert :

 

 1. wordt aangenomen via een strenge selectieprocedure die borg staat voor een kwalitatieve rekrutering. 

 2. kan het profiel hebben van geograaf, burgerlijk ingenieur, architect, econoom, jurist, bio-ingenieur, psycholoog, communicatiespecialist, socioloog, …
  afhankelijk van de uiteenlopende behoeften op het terrein.

 3. draagt op professionele wijze bij aan uw project/programma. Een Junior Expert is immers een extra personeelslid dat gedurende minstens één en maximaal twee jaar aan uw effectieven wordt toegevoegd, met zeer weinig kosten voor uw project. Junior Experten voeren taken uit met een reële meerwaarde voor uw project.

 4. concentreert zich voor 100% op taken die u wel zou willen uitvoeren maar waarvoor u niet steeds de tijd of de competenties hebt.
  Een geografische gegevensbank opstellen bijvoorbeeld, of opleidingen organiseren voor collega's of voor een groep begunstigden rond een nieuwe aanpak/tool, ... Meer voorbeelden vindt u bij de voorbeeldtaken van ex-Junior Experten in de verschillende domeinen;

 5. stelt een gekwalificeerde knowhow ter beschikking van uw project en draagt nieuwe kennis en/of technische competenties aan;

 6. werpt vaak een frisse blik op uw project, hebben de kijk van een buitenstaander en stellen vragen die tot nadenken stemmen; 
 7. kan heel enthousiast overkomen en de mensen om zich heen motiveren. Dat kan een speciale dynamiek in uw project op gang brengen;
 8. kan bruggen slaan tussen verschillende projecten (misschien zelfs tussen verschillende organisaties) door zijn relaties met andere Junior Experten, ontdekkingsdrang, nieuwsgierigheid naar andere facetten van de ontwikkelingssamenwerking, …
 9. volgt een (verplichte) briefing voor vertrek in Brussel. Die briefing geeft een inleiding tot de professionele achtergrond van de ontwikkelingssamenwerking en biedt bovendien een voorbereiding op het leven en werk in een andere culturele context.
 10. beschikt over een opleidingsbudget om zijn competenties verder te ontwikkelen. Dit zal toelaten om tijdens de hele contractduur beter in te spelen op de behoeften van de functie en om zich voor te bereiden op de verdere loopbaan.

 

Kosten en verantwoordelijkheden

Wanneer je een Junior Expert in een van jouw projecten opneemt, vraagt het Juniorprogramma vooral dat je bijdraagt aan zijn ontplooiing als volwaardig teamlid.
Het Juniorprogramma neemt het leeuwendeel van de kosten voor zijn rekening.

 

Wat dekt het Juniorprogramma

 • Het brutomaandsalaris van € 1504,51 per maand (dat is het minimumsalaris in België)
 • De betaling van de huisvestingskosten (volgens vastgelegde plafonds per land)
 • De betaling van bijdragen voor aansluiting bij de overzeese sociale zekerheid (bij de RSZ)
 • De betaling van een 13e maand, kinderbijslag en dubbel vakantiegeld
 • De ongevallen-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering
 • Een bijdrage van € 556 in de transportkosten van de bagage (heen en terug)
 • Jaarlijks een vliegtuigticket heen en terug
 • Bepaalde kosten die verband houden met expatriëring: vaccins, visa, paspoort, …
 • Een individueel opleidingsbudget van € 1000/jaar dat de Junior Expert kan aanspreken in het kader van zijn taken maar ook voor zijn carrièreplanning

Naast de kosten voor het uitsturen en het werk van de Junior Expert op het terrein, neemt het Juniorprogramma het volgende voor zijn rekening:

 • de volledige selectie van de kandidaten;
 • de voorbereiding en de briefing van de Junior Experten vóór vertrek.

 

Wat uw organisatie moet voorzien

 1. Functioneringskosten
  Enkel de functioneringskosten van de Junior Expert op het terrein vallen ten laste van het project: zendingskosten, uitrusting (laptop en nodige software, kantoormeubelen, ...), telefoonkosten, enz.
   
 2. De administratieve ondersteuning m.b.t. de verblijfs- en werkvergunning
  Aangezien de Junior Expert specifiek bij uw project gaat werken, moet de administratieve procedure voor de werk- en verblijfsvergunning van de Junior Expert worden opgestart en opgevolgd door de NGA bij de autoriteiten van het land van tewerkstelling.
   
 3. Samen met Enabel de veiligheid verzekeren 
  De organisatie die een Junior Expert ontvangt, geeft een briefing en zorgt ervoor dat die wordt nageleefd: veiligheid op het terrein, zoals regels rond verplaatsingen, vervoermiddelen, plaatsen die te vermijden zijn, communicatie in geval van problemen, enz.
  Ook al wordt de Junior Expert ter beschikking gesteld van de NGA, dan nog blijft de veiligheid het enige domein van begeleiding waar de verantwoordelijkheid gedeeld wordt tussen de NGA en Enabel, die tenslotte de uiteindelijke werkgever van de Junior Expert blijft. De strengste regel geldt, of die nu door Enabel of de NGA werd uitgevaardigd, dat maakt niet uit. Dit vereist van beide organisaties een goede verstandhouding over de veiligheidsregels en een goede communicatie tussen de coach van de NGA en de Plaatselijk vertegenwoordiger van Enabel.
   
 4. Omkadering

  Een dergelijke ervaring van een jonge professional kan alleen maar slagen als er een goede begeleiding is. Aan dat aspect hecht het Juniorprogramma enorm veel belang. De begeleiding gebeurt voornamelijk door enerzijds de supervisor (N+1), anderzijds door een externe coach.

  Op het terrein maakt de Junior Expert deel uit van een team en wordt hij in zijn functioneren begeleid door zijn supervisor als een volwaardig teamlid. Ze houden samen op geregelde tijdstippen gesprekken over het functioneren van de Junior Expert, de werking van het team en de evolutie van de taken naar de toekomst toe. In deze context kan hij geleidelijk aan zijn potentieel ten volle benutten en winnen aan autonomie en verantwoordelijkheid. De supervisor heeft een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft met de Belgische organisatie die is aangesloten bij het Juniorprogramma (Enabel of NGA ) met een contractduur die lang genoeg is om de rol van coach minstens het eerste jaar van het juniorcontract te vervullen. Hij heeft maximaal 2 Junior Experten in zijn team.

Daarnaast kan een Junior Expert ook een beroep doen op een externe, professionele coach die hem ondersteunt in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Getuigenissen van supervisoren (N+1)

Hier enkele getuigenissen van supervisoren van Junior Experten.
 

 

       Line Risch, supervisor, 11-11-11 Burundi, 2013-2015
« Een Junior Expert verwelkomen in je project is een heel interessante ervaring. Je leert allebei van elkaar. »

 

       Erasmo Otarola, supervisor Enabel Pérou, 2011-2015
« De coach moet de jonge professionals persoonlijk begeleiden zodat ze hun doelstellingen en de afgesproken resultaten kunnen behalen. Van de andere kant moet de coach hen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden geven. Met een dergelijke aanpak zal je versteld staan hoe goed zij zich van hun taak kwijten

 

       Denis Ripoche, supervisor VSF Mali, 2010-2012
« Onze Junior Expert heeft de basis van een nauwere opvolging gelegd en heeft hier zo veel mogelijk tijd ingestoken. Die tijd hadden wij niet, dus betekende zijn bijdrage voor ons beslist een meerwaarde. Op basis van zijn opvolging en de zwakheden die hij aan het licht heeft gebracht, heeft onze organisatie het programma hertekend. Nu is het een van de paradepaardjes in de regio. »

 

   Laurent Messiaen, supervisor Enabel Rwanda, 2008-2016
« Onze Junior Experten konden vaak een functie in onderzoek en ontwikkeling opnemen om nieuwe tools en benaderingen te ontwikkelen met de partnerinstelling. Zelf hadden wij dat niet kunnen verwezenlijken omdat al onze medewerkers moesten instaan voor de voortgang van het programma zelf en niet verder konden gaan dan wat was afgesproken of voorzien. »

Toekomstige medewerkers voor uw organisatie

Het Juniorprogramma stelt vast dat meer en meer organisaties een beroep doen op de diensten van Junior Experten om voortgang te boeken bij hun projecten. Bovendien rekruteren ze steeds vaker ex-Junior Experten.

Bijna 60% van de Junior Experten blijft na zijn of haar ervaring in het Juniorprogramma in de sector van de ontwikkelingssamenwerking werken. De helft daarvan werkt voor een NGA. De NGA's stellen de competenties en vakkennis die de Juniors op het terrein verworven hebben, zeer op prijs.

Lees de studie over ex-Junior Experten in het gedeelte « Documenten »

 

Het Juniorprogramma en de ex-Juniors wisselen werkaanbiedingen in de sector uit via een Facebook-groep.
Aarzel dus niet om werkaanbiedingen van uw organisatie via ons Juniorprogramma (juniorprogramme@enabel.be) door te geven aan het netwerk van ex-Juniors.

 

Opkomende evenementen

We organiseren regelmatig aanwervingscycli in maart en september. Meer informatie over de selectieprocedure voor Junior Experten vindt u hier.

01 to 20 oktober to november

Vertrekmomenten

cyclus maart
Vrijdag, 01/10/2021 - 9:00 to Zaterdag, 20/11/2021 - 17:00