Een Junior Expert aanvragen

Een Junior Expert aanvragen

Analysecriteria voor de functies
Aanvraagprocedure​
Een paar tips
Een aanvraag betekent niet automatisch een invulling

 

Enkel organisaties die zijn aangesloten bij het Juniorprogramma kunnen een aanvraag voor een Junior Expert (JE) indienen. Behalve het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel, zijn de onderstaande organisaties aangesloten.

Als uw organisatie nog niet is aangesloten, dient u de aansluitingsprocedure te volgen vooraleer u een aanvraag voor een Junior Expert kunt indienen.
 

Om in aanmerking te komen voor goedkeuring moeten de functiebeschrijvingen beantwoorden aan een bepaald aantal criteria. Het aantal aanstellingen is voortaan beperkt tot 30 nieuwe aanstellingen per jaar (2 oproepen x 15 aanstellingen). Per oproep worden slechts ongeveer 15 posten gepubliceerd, m.n. de meest kwalitatieve en die het best aan de vooropgestelde prioriteiten beantwoorden. Om die reden moeten we, lees: strengere, analysecriteria hanteren.

Het Juniorprogramma zal alle vacante functies die het ontvangt onderwerpen aan een kwalitatieve screening. Van nu af aan is het zijn rol om de vraag te stimuleren en te oriënteren (jullie behoeften combineren met de nieuwe strategische oriëntaties van het Juniorprogramma). Het analyserooster bestaat uit 3 soorten criteria:

 • verplichte criteria = als selectie
 • gewogen criteria = als ‘troeven’ met een score
 • algemene criteria = globaal evenwicht tussen de gepubliceerde functies, waarvoor het Juniorprogramma-team zorgt

Meer weten over de cirteria: 

 • 8 verplichte criteria

Criteria

 

Indicatoren/analyse-elementen

1. Partnerland

 

Verplicht in een van de 14 partnerlanden (aanwezigheid Enabel)

2. Veiligheid

 

Veilige of minder veilige context?
> te evalueren met Plaatselijk vertegenwoordiger Enabel/NGA

3. Duur van het project

 

Min. 1 jaar na aankomst JE

4. Start van het  project

 

Effectief op moment indienen van de functie voor JE

5. Duidelijke bijdrage aan SDG

 

Bijdragen aan minstens 1 SDG

6. Beschikbaar budget

 

Voor operationele kosten (laptop, bureau, missies, enz.)

7. Betrokkenheid lokale partners

 

Betrokkenheid bij initiële aanvraag als JE zal werken bij een specifieke lokale partner (handtekening).
Bij samenwerking met meerdere partners: supervisor informeert deze.

8. Contractuele link supervisor

 

Met Enabel / NGA

 

 • gewogen criteria 

Criteria

Gewicht

Indicatoren/analyse-elementen

1. Blootstelling terrein

A

Direct contact begunstigden & lokale realiteit
Blootstelling aan concrete SDG-issues
Frequentie terreinmissies (balans bureau/terrein)
Plaats affectatie

2. Meerwaarde JE

A

Coherentie functie
Leertraject JE stimuleren (competenties, autonomie)
Evenwichtige werklast/aangepast aan profiel JE

3. Innovatie

B

Ruimte voor experimenten: vernieuwende tools/aanpak (actie-onderzoek, nieuwe technologieën)

4. Kwaliteit omkadering en opvolging

B

Nabijheid supervisor
Max. 2  JE/supervisor
Kwaliteit eerdere opvolging van JE door supervisor

5. Versterking lokale capaciteit

B

Leertraject lokale partners bevorderen, werken met binoom

6. Networking & partnerschappen

B

Gunstige omgeving voor opzetten/versterken netwerken & partnerschappen (NGA, privésector, enz.) = SDG17

7. Duur project > 2 jaar

C

 

 

 • 3 algemene criteria 

Criteria

Indicatoren/analyse-elementen

1. Verscheidenheid profielen JE

Technisch vs. algemeen
Komt tegemoet aan toekomstige expertisenoden

2. Diversiteit 14 partnerlanden

Beperkt aantal JE in meest fragiele staten
(BDI, BKF, GIN, MLI, NER, PZA)

3. Evenwicht projecten NGA & Enabel 

Evenwichtige verdeling behouden

 

Aanvraagprocedure

Als uw organisatie reeds aangesloten is en u binnenkort een beroep wilt doen op Junior Experten (JE) dient u:

 1. Uw aanvraag te richten aan het Juniorprogramma. ACODEV en NGO-federatie informeren hun netwerk over de oproepen voor behoeften aan het Juniorprogramma. 
  Dat kan tweemaal per jaar : enlightenedin 2021 vindt er uitzonderlijk slechts één oproep voor JE functies tussen 4 januari en 5 februari plaats. De toekomstige kandidaten zullen vanaf oktober 2021 (onder voorbehoud van wijziging) op het terrein aan de slag gaan. Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat dit de allerlaatste oproep is voor het huidige Juniorprogramma. De projecten zullen pas in 2022 opnieuw hun aanvragen voor een Junior Expert kunnen indienen (onder voorbehoud van verlenging van het Juniorprogramma tegen dan).
   
 2. De potentiële behoeften aan Junior Experten te bepalen en te checken of de logistieke middelen (laptop, transport,...) van het project toelaten een Junior Expert te verwelkomen voor minstens één jaar.
   
 3. Uw aanvraag in te dienen aan de hand van de templates voor functiebeschrijving (FR / EN) en het administratieve luik (FR / EN).
   
 4. De aanvraag laten analyseren en goedkeuren door de vertegenwoordiger van uw organisatie in het land waar de functie zal worden uitgevoerd.
  * Als uw project tot een Belgische NGA behoort, dan moet de vertegenwoordiger van die NGA daarna de formulieren opsturen naar de Focal Point voor het Juniorprogramma die op de hoofdzetel van de NGA is aangeduid.
  * Als het om een Enabel-project gaat, moeten de collega's van EST, OPS en/of COMM betrokken worden bij het opstellen van de functiebeschrijving VOORALEER de posten worden ingediend bij het Juniorprogramma. Zo kan de input van deze collega's reeds op voorhand worden geïntegreerd.
   
 5. De Focal Point op de hoofdzetel van de NGA of – in geval van een Enabel-project – de Plaatselijk vertegenwoordiger van Enabel centraliseert de aanvragen en stuurt ze naar de contactpersoon van het Juniorprogramma (zie calender).
 6. De gerekruteerde Junior Expert zal pas ongeveer 8-9 maanden later vertrekken.

 

Een paar tips

 • Welomschreven taken en verantwoordelijkheden van bij de eerste stap van het proces vormen een sleutel tot succes voor de Juniorervaring. De Junior Expert en ook het projectteam zullen zich van bij zijn of haar aankomst beter op hun gemak voelen.
 • Wij hameren erop dat een Junior Expert een reële meerwaarde betekent en dat het belangrijk is hem of haar te responsabiliseren en te betrekken bij een specifieke taak van het project. Daarvoor is het belangrijk om in de functiebeschrijving duidelijk de verwachte output te omschrijven.

 • Hou er bij het invullen van de functiebeschrijving rekening mee dat het beschrijvend luik van de functie als dusdanig zal gepubliceerd worden op het internet ter attentie van de kandidaten. Maak dus een duidelijke en concrete beschrijving (vermijd afkortingen, geef uitleg bij technische termen, ...) zodat de kandidaten, die de context of het project niet kennen, toch een correct idee krijgen van de functie en van de verwachtingen.

 • In het vakje 'Profil demandé/Requested profile' in de functiebeschrijving is een lijst met 'diplomafamilies' opgenomen. Zo kunnen we de gevraagde diploma's uniformiseren en wordt voorkomen dat er diploma's over het hoofd gezien worden. Gelieve de diploma's aan te duiden of verder te preciseren volgens uw noden.

Een aanvraag betekent niet automatisch een invulling

Het indienen van een aanvraag voor een Junior Expert garandeert niet dat het Juniorprogramma ook effectief een JE zal kunnen toewijzen. 

Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Het Juniorprogramma ontvangt heel veel aanvragen van het terrein. Ons programma heeft echter niet aan al deze aanvragen voldoen. Daarom gaat de voorkeur uit naar de meest kwalitatieve functies.
  Maar dat belet niet dat u opnieuw een aanvraag kunt indienen bij een volgende oproep. 
 • Ook is het mogelijk dat er geen succesvolle kandidaat overblijft op het einde van de selectieprocedure. Als dit het geval is, zal de functie bij de volgende oproep opnieuw gepubliceerd worden, als de voorwaarden het toelaten.  

Opkomende evenementen

We organiseren regelmatig aanwervingscycli in maart en september. Meer informatie over de selectieprocedure voor Junior Experten vindt u hier.

14 to 24 september

Briefing voor vertrek

cyclus maart
Dinsdag, 14/09/2021 - 9:00 to Vrijdag, 24/09/2021 - 17:00
01 to 20 oktober to november

Vertrekmomenten

cyclus maart
Vrijdag, 01/10/2021 - 9:00 to Zaterdag, 20/11/2021 - 17:00