De selectieprocedure

De selectieprocedure

Toelatingsvoorwaarden

Het selectieproces

De resultaten

 

Toelatingsvoorwaarden

Je kan je kandidaat stellen als je onvoorwaardelijk aan volgende vier voorwaarden voldoet. Let op, deze voorwaarden moeten vervuld zijn uiterlijk de laatste dag van de publicatie van de vacatures

 1. Minstens houder zijn van een diploma van ‘professioneel gerichte bachelor’ (PBA*) of van een ‘academische master’, uitgereikt in België of als gelijkwaardig erkend door de bevoegde Belgische autoriteiten. 
  (PBA*) of professioneel gerichte bachelor (het vroegere graduaat, regentaat, enz. afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte type) dat rechtstreeks toegang tot een bepaald beroep verleent. Dit in tegenstelling tot een academische bachelor (ABA) die enkel toegang geeft tot een academisch master en dus niet tot een beroep. Het programma van een professionele bachelor bestaat uit minstens 180 studiepunten. Als je twijfelt, vraag je best inlichtingen aan je onderwijsinstelling.
   
 2. De Belgische nationaliteit bezitten of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Unie of van de Zwitserse Bondsstaat.
   
 3. Maximaal 30 jaar oud zijn.
   
 4. Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen, dat bewijs levert van goed gedrag voor de functie en voor het genieten van de burgerlijke en politieke rechten. 

Indien je wordt aangeworven, moet je bij ondertekening van je arbeidsovereenkomst bewijzen dat je voldoet aan de vier toelatingsvoorwaarden. Verder dien je een medisch onderzoek te ondergaan om te bevestigen dat je geschikt bent om te vertrekken naar hun land van tewerkstelling.

 

Het selectieproces

Het Juniorprogramma staat open voor jonge professionals tot max. 30 jaar, van Europese nationaliteit, die in het bezit zijn van een master of een professionele bachelor, en die het Frans of het Nederlands goed beheersen. 

Tweemaal per jaar publiceren wij een 15-tal vacatures. Tussen 30 maart en 13 april 2021, 12.00 u (plaatselijke tijd Brussel) kan je solliciteren via ons wervingssysteem.

Voor elke functie is de selectie als volgt: 

Stap 1: Screening van je cv

Wij controleren of je beantwoordt aan alle toelatingsvoorwaarden voor het Juniorprogramma en aan de specifieke criteria verbonden aan de functie.

Stap 2: Schriftelijke proef

- Als je voldoet aan alle voorwaarden en specifieke criteria -  
word je uitgenodigd om online een reeks psychotechnische testen (abstract redeneren, verbaal redeneren en situatie beoordelingstest) af te leggen. Het zijn vaardigheidstesten van Hudson (voor abstract en verbaal redeneren). Voor de situatiebeoordelingstest vindt u geen extra info want deze wordt specifiek voor het Juniorprogramma ontwikkeld. 

Om te slagen voor de schriftelijke proef moet je een eindcijfer van minstens 50 % voor elke test behalen en moet je gerangschikt zijn bij de 7 eerste kandidaten (per vacature) die het beste resultaat behaalden.

Stap 3: Mondelinge selectie

De mondelinge selectie wordt georganiseerd op het hoofdkantoor van Enabel in Brussel. Je moet fysiek aanwezig zijn om de proeven af te leggen. De selectieproeven gaan door in het Frans of het Nederlands
Tijdens de coronacrisis worden de 2 fasen van de mondelinge proef online georganiseerd.

De selectie bestaat uit twee eliminatiefases: Voor elk van deze fasen kan je een datum prikken via een doodle-link die je vooraf wordt toegestuurd.

 • Fase 1:  
  je voert een motivatiegesprek van een 40-tal minuten met een jury bestaande uit twee personen. Daarbij wordt je motivatie zowel voor het Juniorprogramma als voor de specifieke functie beoordeeld.
   
 • Fase 2: 
  - enkel als je geslaagd bent voor fase 1 van de mondelinge selectie -  
  je vult online een persoonlijkheidsvragenlijst in. Daarna neem je deel aan een Assessment Center dat bestaat uit een mondelinge oefening met andere kandidaten en uit een gesprek gebaseerd op je competenties.  

  - enkel als je geslaagd bent voor fase 2 van de mondelinge selectie - 
  de jury zal een algemene analyse van uw kandidatuur maken, rekening houdend met de functie en haar specifieke kenmerken.  
   

Stap 4: Gesprek met het projectteam op het terrein

 - Als je geslaagd bent voor de mondelinge selectie - 
word je uitgenodigd voor een Skype-gesprek met een lid van het projectteam waarvoor je hebt gesolliciteerd. Doel van dit gesprek is om de doorslag te geven tussen de laatste kandidaten die nog in de running zijn en om af te toetsen of je echt geschikt bent voor de functie.

 

De resultaten

Wordt je kandidatuur weerhouden door het project? 

Dan wordt de functie jou officieel toegekend en word je verzocht een verplichte vertrekkersbriefing van ongeveer twee weken te volgen op het hoofdkantoor van Enabel in Brussel. 

Opkomende evenementen

We organiseren regelmatig aanwervingscycli in maart en september. Meer informatie over de selectieprocedure voor Junior Experten vindt u hier.

14 to 24 september

Briefing voor vertrek

cyclus maart
Dinsdag, 14/09/2021 - 9:00 to Vrijdag, 24/09/2021 - 17:00
01 to 20 oktober to november

Vertrekmomenten

cyclus maart
Vrijdag, 01/10/2021 - 9:00 to Zaterdag, 20/11/2021 - 17:00