Contractuele voorwaarden

Contractuele voorwaarden

Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot het vertrek van een Junior Expert naar het terrein.

Duur van het contract
Loonvoorwaarden
Land van tewerkstelling
Omkadering
Opleiding

 

Duur van het contract

De Junior Expert tekent een contract met het Belgisch Ontwikkelingsagentschap en desgevallend met een partner-NGA. Het contract heeft een minimumduur van één jaar en kan verlengd worden tot maximum 2 jaar.

 

Loonvoorwaarden

Gedurende de volledige duur van het contract geniet de Junior Expert een maandelijkse brutovergoeding van € 1 534,60 (bedrag gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen). Daar komen nog andere voordelen bij:  

  • de betaling van een 13de maand
  • de betaling van dubbel vakantiegeld
  • een tussenkomst in de huisvestingskosten (volgens plafonds vastgesteld door het partnerland)
  • de betaling van de premies voor je aansluiting bij de RSZ AD VII (ONSS DG VII) - De Overzeese Sociale Zekerheid
  • een ongevallen-, hospitalisatie en repatriëringsverzekering (Ethias)
  • een bijdrage in de bagagetransportkosten voor een bedrag van € 556 (voor heen- en terugreis)
  • jaarlijks een vliegtuigticket heen en terug
  • de betaling van kinderbijslag. Het Juniorprogramma komt echter NIET tussen in de terugbetaling van de kosten met betrekking tot de partner en/of kinderen van de Junior Expert.

 

Land van tewerkstelling            

De Junior Expert wordt tewerkgesteld in een van de volgende 14 partnerlanden: Marokko, Palestijns gebied, Mali, Senegal, Guinee, Burkina Faso, Niger, Benin, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda, Tanzania en Mozambique.

 

Omkadering

Een dergelijke ervaring van een jonge professional kan alleen maar slagen als er een goede begeleiding is. Aan dat aspect hecht het Juniorprogramma enorm veel belang. De begeleiding gebeurt voornamelijk door enerzijds de supervisor (N+1), anderzijds door een externe coach.

Op het terrein maakt de Junior Expert deel uit van een team en wordt hij in zijn functioneren begeleid door zijn supervisor als een volwaardig teamlid. Ze houden samen op geregelde tijdstippen gesprekken over het functioneren van de Junior Expert, de werking van het team en de evolutie van de taken naar de toekomst toe. In deze context kan de Junior Expert geleidelijk aan zijn potentieel ten volle benutten en winnen aan autonomie en verantwoordelijkheid.

Daarnaast kan een Junior Expert ook een beroep doen op een externe, professionele coach die hem ondersteunt in zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit België zorgen de medewerkers van het Juniorprogramma en/of de medewerkers van de hoofdzetel van de NGA ook voor de opvolging van de Junior Expert gedurende de contractperiode. Zij zorgen onder meer voor een jaarlijkse debriefing met de Junior Expert.

 

Opleiding

Iedere Junior Expert krijgt de vereiste opleiding en omkadering voor zijn vertrek.

Een verplichte briefing voor vertrek van ongeveer 10 werkdagen wordt georganiseerd in Brussel (bij Enabel) als voorbereiding op de nieuwe leef- en werkomgeving, de gezondheidsaspecten, … 
Bij aankomst ter plaatse krijgt de Junior Expert een beknopte briefing door de plaatselijke organisatie.

Onmiddellijk na zijn briefing voor vertrek beschikt de Junior Expert over een opleidingsbudget voor een bedrag van € 1.000 per jaar om zijn individuele competenties in het kader van zijn taken te ontwikkelen. Dit budget kan ook gebruikt worden om een opleiding te volgen in gebieden die hij belangrijk acht voor zijn toekomstige carrière.

Opkomende evenementen

We organiseren regelmatig aanwervingscycli in maart en september. Meer informatie over de selectieprocedure voor Junior Experten vindt u hier.

14 to 24 september

Briefing voor vertrek

cyclus maart
Dinsdag, 14/09/2021 - 9:00 to Vrijdag, 24/09/2021 - 17:00
01 to 20 oktober to november

Vertrekmomenten

cyclus maart
Vrijdag, 01/10/2021 - 9:00 to Zaterdag, 20/11/2021 - 17:00