Uitstel publicatie van de posten

Zoals u wellicht weet, zouden op  9 april nieuwe vactures opengesteld worden voor Junior Experts (voorheen: Junior Assistenten) die 1 of 2 jaar in een project van Enabel of een NGO op een professionele manier hun steen willen bijdragen.

Dit jaar gaat immers de derde fase van het Juniorprogramma van start (2018-2021).

De juridische procedure die gepaard gaat met het opstarten van deze derde fase heeft echter vertraging opgelopen. Het nieuwe Koninklijk Besluit over het Juniorprogramma (dat de wettelijke basis is voor de officiële start van deze fase), zal later gepubliceerd worden dan voorzien.

Daardoor zijn we – buiten onze wil om - ook gedwongen om de publicatie van de vacatures uit te stellen. In de eerste week van april zullen we meer duidelijkheid hebben over de datum waarop we onze selectieprocedure kunnen opstarten. Het enige wat we op dit moment zeker weten, is dat dit niet in april zal gebeuren.

We zullen u in de tweede helft van april op de hoogte brengen van de stand van zaken en van de aangepaste selectiekalender.