Stories

Het werk van de Junior Expert op het terrein

Van de opvolging van de financiële indicatoren van gezondheidsinstellingen in Oeganda over de vervaardiging van communicatiemateriaal voor een NGA in Bolivia tot de sanitaire en fytosanitaire verbetering van de levensmiddelen in Benin…  er bestaat een hele waaier aan activiteiten waaraan de Junior Expert kan deelnemen.

De functies in een project kunnen sterk variëren. Maar hoe verschillend ze ook zijn, allemaal leiden ze tot unieke ervaringen. De Junior Expert krijgt een betaalde functie aangeboden in een van de 14 partnerlanden van de Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking.

Hij draagt rechtstreeks bij aan een project van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap of van een van de NGA’s die bij het Juniorprogramma aangesloten zijn. In 2019 hebben Autre TerreKiyo en Memisa zich aangesloten. Tot nu toe hebben we 26 partners.

 

Voorbeelden van aangeboden posten

Ontdek de betrekkingen van voormalige en huidige Junior Experten die aan jouw profiel beantwoorden en selecteer vanuit het rolmenu.

 

TZ Tanzania
Eveline in Dar Es-Salaam
Project type:
Enabel landenkantoor
Tasks:
 • Helpen opstellen en uitvoeren van de externe en interne communicatiestrategie van Enabel
 • Coördinatie/editor van de nieuwsbrief voor Enabel’s partners en stakeholders in Tanzania
 • De acties en materialen voor externe communicatie van Enabel projecten ondersteunen
 • Verbeteringen voorstellen voor de opvolging van microprojecten
PE Peru
Mathilde in Ayacucho
Project type:
Ondersteuning van lokale economische ontwikkeling
Tasks:
 • Gender integreren in de verschillende activiteiten van het programma (met het projectteam instrumenten en indicatoren ontwikkelen rond gender, een studie laten uitvoeren over de beginsituatie op vlak van gender)
 • Sensibiliseringscampagnes opzetten rond gender met partners en begunstigden
 • Vorming van (vrouwelijke) landbouwers en ondernemers op vlak van leiderschap (pilootproject)
 • Lokale autoriteiten begeleiden bij het opzetten van een gendervriendelijk beleid
BI Burundi
Emma in Ruyigi
Project type:
Landbouwontwikkeling project
Tasks:
 • Ondersteuning en verbetering van de activiteiten van monitoring en evaluatie
 • Helpen bij de communicatieactiviteiten van het project
 • Opzetten van uitwisselingbezoeken en thematische activiteiten voor landbouwers
SN Senegal
Lola in Dakar
Project type:
Enabel landenkantoor
Tasks:
 • Verzorgen van de externe communicatie van Enabel in Senegal (newsletter, website,…)
 • Meewerken aan de opvolging van microprojecten
VN Vietnam
Filip in Hanoï
Project type:
Verbetering van de opleiding van leerkrachten lagere school
Tasks:
 • Faciliteren, ondersteunen en monitoren van de ontwikkeling van kindvriendelijke schoolbibliotheken in een aantal lagere scholen in de noordelijke bergprovincies
 • Ondersteuning van van de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces: situatieanalyse, implementatie in pilootprovincies, evaluatie/validatie, kapitalisatie van pilootervaring, verspreiding naar andere gebieden, integratie in de lerarenopleiding
VN Vietnam
Caroline in Hanoï
Project type:
Landenkantoor van Vredeseilanden
Tasks:
 • Coordinatie van de testen van een impact-evaluatie-instrument op landbouwketens (rijst, thee,...)
 • Coaching van het personeel bij het gebruiken van dit instrument
 • Lessons learned verzamelen alsook good practices
PS Palestinian Territory
Thomas in Ramallah
Project type:
Capaciteitsopbouw van lokale overheden
Tasks:
 • Verzamelen van lessons learned en good practices van het project door documentstudie en gesprekken met alle stakeholders van het project in een rapport, bedoeld als input voor de formulering van een (vervolg)project door de Europese Unie
SN Senegal
Pascale in Kaolack
Project type:
Ondersteuning van de lokale gezondheidszorg
Tasks:
 • Een communicatieplan en –tools uitwerken voor het project
 • Een strategie uitwerken voor de communicatie naar de potentieel begunstigden van mutualiteiten
BJ Benin
Griet in Cotonou
Project type:
Enabel landenkantoor
Tasks:
 • Enabel-projecten ondersteunen bij het uitwerken van strategieën om met hun activiteiten ook de situatie van vrouwen en kinderen te verbeteren
 • Lobbywerk voor aandacht voor kinderrechten binnen het Beninse justitie-apparaat.
 • Bekijk het filmpje dat ze heeft gerealiseerd samen met andere juniors:
CD Congo (Kinshasa)
Vincent in Kinshasa
Project type:
Nationale bevoorrading van medicijnen
Tasks:
 • Ontwikkeling van informaticatools voor de verbetering van de bevoorrading in medicijnen van de gezondheidscentra in 3 grote regio’s in Congo (Matadi, Bwamanda en Kikwit)
BJ Benin
Toon in Cotonou
Project type:
Enabel landenkantoor
Tasks:
 • Een systeem ontwikkelen om de toegang tot elektronische informatie en documentatie voor alle projecten in Benin te vergemakkelijken
 • Vorming geven in het gebruik van dit systeem aan de collega’s in de diverse projecten
 • Technische ondersteuning bij de uitwerking van een elektronische nieuwsbrief
BI Burundi
Thomas in Bujumbura
Project type:
Straten aanleggen
Tasks:
 • Ondersteuning van een werf voor de bestrating (klinkers leggen) van bepaalde wijken
 • Ondersteuning van het logistieke team bij de planning
 • Bijhouden van ondervonden moeilijkheden en lessons-learned voor kapitalisatie voor het project en andere projecten
BI Burundi
Guillaume in Bujumbura
Project type:
Bestrating van bepaalde wijken
Tasks:
 • Met behulp van GIS-software gegevens verzamelen en analyseren ter ondersteuning van de logistieke cel van het project (organisatie, aanvoer materiaal, werfbeheer,..)
 • Vorming geven aan lokale medewerkers en personeel van partnerorganisaties in het gebruik van GPS en GIS-software
 • Verzamelen en analyseren van geografische gegevens
BJ Benin
Nicolas in Comé
Project type:
Verbetering van de garnalenkweek voor de export
Tasks:
 • Vorming van vissers en visverkopers rond het Ahémé-meer op vlak van de hygiëne bij de garnalenvangst en -opslag
 • Ontwikkeling van een spel over hygiëne (zoals het spel Lud’eco) voor de kinderen van de vissers
 • Opvolging van de bouw van een moderne opslagplaats voor garnalen
 • Herbebossing van de oevers van het meer om erosie tegen te gaan
 • Bekijk ook het filmpje
BJ Benin
Jonas in Bohicon
Project type:
Verbetering en promotie van lokale rijst
Tasks:
 • Opvolgen van de aanleg van water- en landbouwvoorzieningen voor de ondiepe rijstteelt
 • Database opstellen over de productie en kwaliteit van de lokale rijstteelt
 • De rijsttelers helpen bij het opstellen en uitvoeren van een exploitatieplan
 • Bekijk ook het filmpje "one day in the life of Jonas"
BJ Benin
Hanne in Natitingou
Project type:
Versterking van de lokale landbouwketens van producent tot consument
Tasks:
 • Marketingstrategiëen uitwerken en implementeren voor bepaalde lokale landbouwproducten zoals rijst en groenten
BJ Benin
Ingevuld door een Junior met een ander profiel
Project type:
Enabel landenkantoor
Tasks:
 • Een systeem ontwikkelen om de toegang tot elektronische informatie en documentatie voor alle projecten in Benin te vergemakkelijken
 • Vorming geven in het gebruik van dit systeem aan de collega’s in de diverse projecten
 • Technische ondersteuning bij de uitwerking van een elektronische nieuwsbrief
RW Rwanda
Candide in Kigali
Project type:
Verbetering van de gezondheidszorg
Tasks:
 • Bijdragen tot de systematisering van de zorg (protocollen helpen opstellen)
 • Helpen bij het informatiseren van de medische dossiers
 • Meewerken aan nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken en publicaties
MA Morocco
An in Ouarzazate
Project type:
Project ter ondersteuning van de safraan- en dadelketen
Tasks:
 • Analyses maken van de fysisch-chemische kwaliteiten van safraan in Taliouine en Tzanakth
 • De lessons learned uit de analyses delen met de safraanproducenten
 • Bijdragen aan een wetenschappelijke analysematrix en -methodologie voor de kwaliteitsinschaling van Marokkaanse safraanstalen

Deze lijst is uiteraard niet exhaustief.
Het Juniorprogramma selecteert alle soorten profielen van gemotiveerde en competente kandidaten.

Is je profiel niet in de lijst opgenomen? Wij raden je aan om een kijkje te nemen bij de jobs die min of meer aansluiten bij je profiel door verschillende studierichtingen te selecteren.   

 


Julien, Ingenieur Elektriciteit

 

Julien, ex-Junior Expert voor een elektrificatieproject in Rwanda, werkt nu als Internationaal Technisch Assistent voor Enabel.


Mogelijkheden na het Juniorprogramma

Is het Juniorprogramma inderdaad een springplank naar een boeiende carrière in binnen- of buitenland?

De conclusies uit onze laatste enquête die we in maart 2014 hebben afgenomen bij 250 ex-Junior Experten blijken positief. De ex-Junior Experten zijn inderdaad zeer tevreden over hun ervaring en 90% bevestigt dat het programma een absolute meerwaarde is voor hun carrière.

De meesten van hen vinden na terugkeer in België dan ook snel werk. Meer dan de helft van hen (60%) blijft aan de slag in de ontwikkelingssamenwerking, meestal bij een NGA.

Nu de doelstellingen van het Juniorprogramma zijn uitgebreid naar de SDG, zullen we binnenkort een enquête afnemen bij de ex-Junior Experts om na te gaan hoeveel onder hen zich op professioneel of persoonlijk vlak nog steeds inzetten voor de SDG na hun terreinervaring.

 

Ontdek hoe de Junior Experten bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s)?  

Ter gelegenheid van zijn 10de verjaardag heeft het Juniorprogramma op 16 november 2016 een  debat over “Young Professionals als partners voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN” georganiseerd. We zijn blij jullie een webpagina met 17 verhalen te mogen voorstellen van Junior Experten en ex-Junior Experten. In korte biografieën en videobijdrages vertellen zij hoe zij een nuttige bijdrage leverden en hoe zij tijdens hun werk als Junior Expert én in hun verdere carrière bijgedragen hebben en nog steeds bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Voor velen was het Juniorprogramma immers de springplank om in dat domein verder aan de slag te gaan.

In een overzichtelijke format kan je hieronder de gedrevenheid van deze young professionals en het verschil dat ze in de 17 domeinen gemaakt hebben, ontdekken. Klik op de SDG die je aanspreekt en lees/hoor het verhaal van onze Junior Experten. Bij SDG 17 vind je, naast de bijdrage van het Juniorprogramma op zich aan de SDG’s, ook de link naar de opname van het debat “Young professionals as partners for the sustainable development goals”. Dit debat vond plaats in Brussel op 16 november, de tiende verjaardag van het eerste vertrek van een Junior Expert naar het terrein. Deze link is dé kans voor wie er niet bij kon zijn, om alsnog het debat te bekijken.   

We wensen je een fijne tocht op onze webpagina.