Mensenrechten monitoren in crisistijd

Nathalie Vandevelde I Ouganda : mensenrechten monitoren in crisistijd

Nathalie, Junior Experte Quality & Learning in Justice voor Avocats sans Frontières (ASF) in Kampala, werkt mee aan een initiatief dat haar NGO gelanceerd heeft. Het betreft het monitoren van de opvolging van mensenrechten in de Covid 19.

(c) Avocats Sans Frontières

Wereldwijd heeft de crisis geleid tot minder respect voor rechten en vrijheden, in verschillende domeinen: mobiliteit, de openbare ruimte, justitie, bewakingsmaatregelen voor personen. In het licht van de internationale normen zijn deze beperkingen van de mensenrechten mogelijk voor zover ze een legitiem doel nastreven en in verhouding staan tot het vooropgesteld doel, in dit geval dus om gezondheidsredenen. In een aantal landen brengt de plotse toename van de uitvoerende macht een risico op instrumentalisering van deze maatregelen met zich mee. De bezorgdheid met betrekking tot de mensenrechten kan ontstaan door de aard van de noodmaatregelen zelf, hun uitvoering (die onrechtmatig kan blijken), maar ook van de context waarin deze in praktijk worden omgezet (autoritaire context, periode voorafgaand aan verkiezingen enz). Als de maatregelen die genomen zijn tijdens de crisis tot bezorgdheid leiden, kan hetzelfde gezegd worden van de exitmodaliteiten uit de crisis en de sporen die deze zal laten op de mensenrechten en de rechtsstaat in het algemeen.

In deze context heeft ASF een monitoringinitiatief gelanceerd voor de mensenrechten in Covid-19-tijden in de landen van interventie van de NGO. Samen met de landenvertegenwoordigingen wordt wekelijks een matrix ingevuld met de lokale actoren voor de verdediging van de mensenrechten. De verzamelde data dienen om de noodmaatregelen die de regeringen nemen, te bewaken en hun impact op de mensenrechten.

"Ik heb de kans gekregen om deel te nemen aan het opzetten van tools voor de monitoring. Tevens werd ik aangeduid als contactpersoon voor de informatieverzameling in bepaalde landen, waaronder Oeganda”, zegt Nathalie. “Deze gezondheidscrisis laat verschillende sporen na op onze maatschappij, zowel op gezondheids- , economisch en sociaal vlak. Het is cruciaal om de effecten op de rechtsstaat te analyseren. Als Junior Experte voor de verdediging van de mensenrechten, ben ik opgetogen om aan dit initiatief te kunnen deelnemen.”

 

(c) Avocats Sans Frontières
Groepsfoto (tijdens een van Nathalie's veldmissies, maar niet in verband met COVID-monitoring), tijdens een trainingssessie voor leden van gemeenschappen over alternatieve conflictoplossing, meer in het bijzonder bemiddeling. Deze trainingen moesten natuurlijk stoppen vanwege COVID.