Juniorprogramma uitgave 3: zelfde principe, breder kader

We gaan er weer tegenaan voor 5 jaar!

Sinds januari 2018 gaat het Juniorprogramma een nieuwe uitdaging aan voor de volgende vijf jaar: een nieuwe generatie jonge en innoverende experten aanmoedigen om zich actief en duurzaam in te zetten voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's).

Wij blijven jonge professionals aanwerven (50 per jaar in plaats van 70 zoals vroeger) om gedurende één à twee jaar te werken in de 14 partnerlanden van België. De Junior Experten zullen op het terrein gaan werken in projecten van Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap – of van nga’s die zijn aangesloten bij het Juniorprogramma.

De bijzonderste nieuwigheden op een rijtje:

  • de functies sluiten zo goed mogelijk aan bij de behoeften aan expertise in een bepaalde sector
  • de Junior Experten kunnen experimenteren met innovatieve benaderingen en instrumenten
  • een gepersonaliseerde coaching voor elke Junior Expert
  • de ontwikkeling/ dynamisering van netwerken en partnerschappen met verschillende actoren die zich inzetten voor de SDG's in België en op het terrein

Zin om je kans te wagen en je kandidaat te stellen?

Ontdek wat verandert qua:

  • toelatingsvoorwaarden
  • selectieprocedure
  • begeleiding van de Junior Expert

Interesse om een Junior Expert op te nemen in jullie project?

Een nieuwe oproep voor behoeften op het terrein wordt gelanceerd vanaf maandag 8 januari 2018.
Tegen dan vind je meer informatie op onze website.

Meer weten?