Een snelle en inspirerende heroriëntering van de gezondheidsactiviteiten

Carla Morvan I Burundi: een snelle en inspirerende heroriëntering van de gezondheidsactiviteiten

"De afgelopen weken hebben we bezoeken georganiseerd aan de medische directeurs van de ziekenhuizen in de interventieprovincies van het project. Samen met hen hebben we een inventaris gemaakt van het beschikbare en het ontbrekende materiaal, maar ook welke training nodig is over hoe de beste aanpak van de crisis in hun geval", legt Carla uit, Junior Expert Communicatie voor Enabel's gezondheidsproject "Twiteho Amagara" in Burundi.

Op basis van deze inventaris heeft het project een aantal van zijn activiteiten en budgetten geheroriënteerd om deze gezondheidsvoorzieningen te voorzien van essentiële apparatuur of opleidingen voor het medisch personeel over hoe een verdachte/bevestigde Covid-19-patiënt het best te behandelen.

“Mijn rol was om een van de projectartsen te assisteren bij de inventaris en het schrijven van de rapporten", vervolgt ze. ”Ik vind het erg stimulerend en vormend om gemobiliseerd te worden voor een probleem van dergelijke omvang en om te zien hoe snel activiteiten/budgetten kunnen worden bijgestuurd om deze crisis het hoofd te bieden.”