De voedselzekerheid in Oost-Afrika verzekeren

Ine Tollenaers I Tanzania: de voedselzekerheid in Oost-Afrika verzekeren

Ine, Junior Experte Communicatie voor Rikolto in Tanzania, is nauw betrokken bij de communicatie over Covid-19. Ze heeft een heel gevarieerd takenpakket:

  • artikels schrijven over de aanpak van Rikolto om in haar programma’s  boeren en ondernemers te ondersteunen. Doel is de voedselzekerheid te verzekeren in verschillende steden;
  • een sociale media campagne #FoodHeroes voeren om positieve verhalen naar voren te halen over hoe actoren in de voedselketen zich aanpassen aan de nieuwe situatie;
  • daarnaast plant Rikolto een publieke campagne rond voedselveiligheid en belangrijke maatregelen m.b.t. hygiëne die consumenten en verkopers van fruit en groenten in Arusha moeten nemen.

Ines rol is de artikels en posts te schrijven en publiceren en samen met hun partners de publieke campagne in Arusha voor te bereiden. 

 

Het is mijn taak om te communiceren over de initiatieven die Rikolto in Oost-Afrika opstart om de voedselvoorziening tijdens de Covid-19 pandemie te verzekeren, legt Ine uit. “Het is de ongelofelijke inzet en het fantastische werk van mijn collega’s dat mij inspireert en motiveert in mijn werk.”