Caroline, Master in de Journalistiek (afstudeerrichting Radio- en TV Journalistiek)

Caroline, Master in de Journalistiek (afstudeerrichting Radio- en TV Journalistiek)

Morocco

Caroline Vernaillen raconte ce que signifie pour elle être Experte Junior de la Coopération belge. Son travail à Rabat au Maroc consistait en l’élaboration de reportages auprès des bénéficiaires du Programme national d’assainissement et purification de l’eau. Elle travaillait sur la communication et la sensibilisation des gens; elle forme aussi ses collègues aux techniques audiovisuelles. Pour elle, il y a beaucoup d'avantages à travailler dans un contexte étranger.

 

Caroline Vernaillen vertelt over haar ervaring als Junior Experte van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Caroline werkte in Rabat aan de uitwerking van reportages voor de begunstigden van het Nationaal Programma voor proper water  (rioleringen en waterzuivering). Ze werkte enerzijds rond communicatie en sensibilisering van de mensen; anderzijds leidde ze haar collega's op op het vlak van audiovisuele technieken. Voor haar zijn er veel voordelen aan "werken in het buitenland".