3. Ik krijg een functie als Junior Expert aangeboden. Hoe snel moet ik me dan vrijmaken om te vertrekken?

Je vertrekt ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op het einde van de vertrekkersbriefing naar het terrein.
De exacte datum van vertrek hangt af van de behoeften van het terrein, de duur van de verschillende administratieve procedures (visumaanvraag, enz.) en de duur van jouw vooropzeg. Daardoor kan het vertrek soms nog één à twee maanden na het einde van de vertrekkersbriefing plaatsvinden.