1. Ik krijg een functie in een project van een partner-NGA toegewezen. Vertrek ik dan onder dezelfde loonvoorwaarden als Junior Experten in een Enabel-project?

De materiële en contractuele voorwaarden zijn identiek voor Junior Experten die een functie toegewezen krijgen in een project van een NGA als in een Enabel-project. Zowel het salaris als de extra voordelen (verzekering, vliegtuigticket, logement ...) zijn dus dezelfde.
Surf naar het stukje ‘Junior worden – contractuele voorwaarden’ op onze website om meer informatie te vinden.