« Hack the Goals »

 

Onder de titel ‘Hack the Goals’ heeft Enabel dit jaar een reeks van 6 hackathons georganiseerd in Senegal, Niger, de Palestijnse Gebieden (Westelijke Jordaanoever & Gaza), Marokko en Oeganda. 

De hackathons waren 48-uurs evenementen die teams van digitale experten maar ook van gewone burgers en organisaties van de civiele maatschappij samenbrachten.

 

De uitdaging? Innovatieve oplossingen cocreëren om de uitdagingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) aan te pakken. In deze eerste editie wou Enabel aantonen dat je niet noodzakelijk een digitaal expert hoeft te zijn om bij te dragen aan digitale oplossingen.

 

 

Twee van onze Junior Experten die momenteel op het terrein werken hebben actief meegewerkt aan dit evenement in hun land: Céline Mewissen in Niger en Laura Schillemans in de Palestijnse Gebieden.

Hieronder een dubbelinterview van beide dames, enkele dagen na de hackathons.

 

 

Wat was jouw bijdrage aan de eerste editie van ‘Hack the Goals’ van Enabel?

Céline: “Ik had het geluk om de hackathon in Niger mee te mogen organiseren met collega Rona. Hij is nationaal technisch assistent op het programma ter ondersteuning van de gezondheidssector (PASS). Daar staat hij in voor de digitalisering en had al ervaring met het organiseren van dat soort evenementen. Voor mij was het de eerste keer, dus was ik blij dat ik op zijn expertise kon steunen! Samen hebben we het project van het begin tot het einde beheerd. We werden aangestuurd door de hoofdzetel van Enabel in Brussel en kregen hulp van het ‘Centre Incubateur’ in Niger dat we gekozen hadden als partner.”

Laura:Ik was het lokale aanspreekpunt voor Enabel Palestina. Ik stond in voor het zoeken en opvolgen van de juiste partnerorganisaties voor de organisatie in zowel de Westelijke Jordaanoever, als in Gaza (waar de lead genomen werd door onze vertegenwoordigster Haneen Abu Nahla). Daarnaast nam ik ook deel aan de sharing sessies met de andere organiserende landen, werkte ik mee aan het creëren van bundels met meer informatie voor zowel de deelnemers als de jury, organiseerde ik een brainstormsessie met lokale experten om te bepalen op welke SDG’s we zouden werken en stond ik in voor de promotie op sociale media.

Hoe is dit initiatief ontstaan? Wat was het doel voor het land waar jij werkt?

Céline:Hack the Goals is een initiatief dat werd ontwikkeld in Brussel om het Belgisch ontwikkelingsagentschap te promoten onder zijn nieuwe naam Enabel. Verder wil Enabel zich positioneren als leader in ‘Digital 4 Development (D4D)’. Er werd een beroep gedaan op de landenkantoren in de partnerlanden om mee in het avontuur te stappen. Het Enabel-kantoor in Niger heeft meteen enthousiast gereageerd om verschillende redenen. 

Ten eerste konden de Nigerezen op die manier oplossingen zoeken voor uitdagingen waar ze direct bij betrokken zijn. Voor ons was het belangrijk bij te dragen aan een initiatief dat de partners centraal stelt in hun ontwikkeling. Uit dat weekend werd duidelijk dat er wel degelijk ideeën zijn en dat er alleen maar een forum nodig is om die ideeën te kunnen delen. Bovendien is Niger een land waarover buiten de landsgrenzen weinig gesproken wordt. Dit was nu een gelegenheid om Niger en de Nigerezen op de kaart te zetten en om met het publiek te delen voor welke uitdagingen het land staat. Tot slot werden enkele maanden geleden twee Enabel-programma’s gelanceerd, en allebei hebben ze doelstellingen rond digitalisering. Je kunt de hackathon zien als een motor om de dynamiek op gang te brengen.”

Laura:In de Palestijnse Gebieden werkten we rond verschillende thema’s: toegang tot gezondheidszorg voor inwoners van moeilijk te bereikbare gebieden, gesprekken rond sociale thema’s stimuleren, lange-afstandswerken voor de inwoners van Gaza, kennis over burgerrechten vergroten en de link tussen gemeentes en inwoners versterken.”

Past deze bijdrage in je huidige functie als Junior Expert?

Céline: “Ja en nee. Ik ben Junior Expert in communicatie en kennisopbouw. In die zin sluit Hack the Goals goed aan bij mijn functie want het is een promotiemiddel voor Enabel. Maar de organisatie van dit evenement gaat verder dan mijn gebruikelijke werk. Het ging in feite om een project op zich, met een groot budget om te beheren, er moesten betrouwbare partners en dienstverleners gezocht worden en een hele logistiek aangestuurd worden tijdens het weekend zelf. Het werk is nog niet af want nu moeten de geselecteerde kandidaten naar Brussel worden gestuurd. Bovendien moeten ze begeleid worden zodat hun idee kan worden uitgewerkt.

En toch, nu ik er goed over nadenk, zijn de Junior Experten de geknipte personen om zich in te zetten voor de organisatie van dit soort evenementen. Ik denk dat wij hier zijn om nieuwe energie en creativiteit aan te reiken in de landenkantoren. Het Juniorprogramma is eerst en vooral een uitstekende gelegenheid om zo veel mogelijk ervaring op te doen en nieuwe competenties aan te leren. En dat is nu precies wat mijn deelname aan Hack the Goals in Niger mij heeft bijgebracht.”

Laura:Absoluut! Als communicatieverantwoordelijke past het organiseren van events perfect bij mijn rol. Gezien ik een ‘transversale’ rol heb was ik sowieso reeds op de hoogte over de verschillende thema’s, en stond ik reeds in contact met onze lokale experten. Het was ook een ideaal moment om te werken aan aangepast communicatiemateriaal voor het evenement.” 

Was het evenement een succes in het land waar jij werkt?

Céline: “Het evenement was een gok voor Niger. Sommige partners zijn al met digitalisering aan de slag gegaan maar het idee van ‘Digital 4 Development’ is er toch niet sterk ontwikkeld. De context is niet altijd gunstig voor digitalisering, met de beperkte infrastructuur en een vaak onbetrouwbare mobiele verbinding en internet. En toch was het een succes! Tijdens die 48 uur intensief werk kwamen zeer mooie ideeën opborrelen. De behoeften, en de ideeën en talenten om eraan te voldoen zijn aanwezig in Niger. Ze moeten alleen de kans krijgen om uitgedrukt en ontwikkeld te worden, meer bepaald in het kader van evenementen zoals Hack the Goals. Verschillende kandidaten en experten in ondersteuning hebben trouwens belangstelling getoond om deze ervaring te verspreiden.”

Laura:Het enthousiasme tijdens beide hackathons was groot. Veel jongeren zagen de kans om mee aan de start te staan van initiatieven die werkelijk een verschil konden maken in hun land. Het was ook eenvoudig voor hen om zich in te leven in de verschillende thema’s. Het was snel duidelijk dat de digitale kennis in de Palestijnse Gebieden goed ontwikkeld is, zeker bij de jongere generatie.” 

Welk soort publiek heeft het event aangetrokken?

Céline: “Bij Hack the Goals staat cocreatie centraal. Van in het begin was de opdracht om diverse profielen aan te spreken: codeerders en IT’ers, professionals in ontwikkeling, leden van de instellingen van het partnerland, begunstigden, enz. Dat was best een uitdaging, want meestal komen op hackathons vooral codeerders bijeen!

Ondanks alles hebben we een zeer gevarieerd publiek kunnen samenbrengen. Bijvoorbeeld een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, een veefokker die speciaal voor de gelegenheid uit Tahoua kwam afgezakt, landbouwkundigen, studenten in de gezondheidszorg, ondernemers en codeerders. Op die manier kon elke kandidaat zijn steentje bijdragen, door technische competenties, terreinkennis of creativiteit aan te reiken, of als ervaringsdeskundige.

Naast de kandidaten gaven de coaches de teams een steuntje in de rug of stuurden hen bij waar nodig. Zo waren er experten in ondernemerschap, ontwikkeling, gezondheidszorg of veeteelt om ondersteuning te bieden. Dat stelden de kandidaten zeer op prijs.”

Laura:De deelnemers waren voornamelijk studenten, die bijgestaan werden door zowel lokale experten van Enabel, als van de partnerorganisaties. In Gaza werkten we samen met UCASTI, de technologische incubator van de University College of Applied Sciences, en in de Westelijke Jordaanoever met de tandem Shiam, Bank of Palestine en TechnoPark. De leden van de jury kwamen uit de partnerorganisaties en werden bijgestaan door Belgisch Consul en Head of Development Cooperation, Eric De Muynck.” 

 

Welke grote uitdagingen kwamen aan bod?

Céline: “De uitdagingen die aan de kandidaten werden voorgelegd sloegen op de twee sectoren waarop Enabel zich focust in Niger: veeteelt en gezondheidszorg. 87% van de Nigerese bevolking houdt zich bezig met veeteelt. Daar zijn vele actoren bij betrokken maar de activiteit kan zich moeilijk op georganiseerde manier ontwikkelen. En van de andere kant is de seksuele en reproductieve gezondheid een uitdaging in die zin dat de religieuze en culturele gewoonten er een taboe van maken. De jongeren hebben geen toegang tot informatie. Daardoor zijn ze blootgesteld aan seksuele ziekten en infecties en worden de meisjes veel te vroeg zwanger.”

Laura:Zeker en vast de verdeeldheid van de Palestijnse Gebieden. Het bestaat immers uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever, waardoor er twee hackathons georganiseerd moesten worden om alle inwoners te vertegenwoordigen. Hierdoor waren er ook praktische problemen: verbinding maken met Gaza was niet altijd mogelijk, wat de organisatie en de synergie met het event in de Westelijke Jordaanoever bemoeilijkte.” 

Welke innovatieve oplossingen werden voorgesteld? En welk concept heeft de eerste prijs behaald in jouw land?

Céline: “Voor de veeteelt werden vier apps voorgesteld waarmee de aan- en verkoop op de veemarkt kan worden bijgehouden. Op deze markten komen veel actoren samen en vinden veel transacties plaats. Tegenwoordig wordt alles echter nog op papier genoteerd. Door dit proces te digitaliseren willen de teams bijdragen aan een betere toegang tot de informatie en een betere transparantie van deze draaischijven. Het uiteindelijke doel is dat via de beschikbare informatie alle actoren van de productieketen, en in het bijzonder de kwetsbare huishoudens, kunnen profiteren van een betere herverdeling van de winsten.

Twee teams hebben zich gebogen over de uitdaging van de seksuele en reproductieve gezondheid. Elk team heeft een project ontwikkeld om tegemoet te komen aan een gebrek aan informatiekanalen voor de jongeren en meer in het bijzonder de meisjes. Seksuele ziekten, infecties en vroegtijdige zwangerschappen hebben een impact op hun gezondheid maar ook op hun schoolcarrière omdat zwangere meisjes meestal van school moeten. Deze teams telden veel jongeren die zich zeer betrokken voelden bij het onderwerp.

Het winnende design concept in Niger is Zôkaji’ wat in de lokale taal betekent: ‘kom luisteren en begrijpen’. Het is een app voor jongeren die hen op ludieke en discrete manier informatie over seksuele en reproductieve gezondheid aanreikt. Het is een project dat inclusief wil zijn. De app zou beschikbaar zijn in meerdere talen, waaronder het Frans en de lokale talen (Haoussa en Zarma), maar zou ook aangepast zijn aan de hoge graad van analfabetisme in de regio’s. Zo zou de inhoud beschikbaar zijn als audiobestand of begrijpelijk zijn aan de hand van iconen.”

 

 

Laura:Het winnende lokale team uit Gaza werkte op de uitdaging om Palestijnen te informeren over hun burgerrechten, in de verschillende gebieden waarin ze leven. De Westelijke Jordaanoever, bijvoorbeeld, is ingedeeld in zones (A,B,C) met elk een andere regelgeving. En deze regelgevingen verschillen dan weer voor Palestijnen in Gaza.

Het team koos ervoor om een concept te ontwikkelen gebaseerd op ‘gamification’, waarbij real-life situaties al spelenderwijs nagebootst en uitgelegd worden.

Het winnende lokale team uit de Westelijke Jordaanoever (en het team dat uiteindelijk ook de Palestijnse Gebieden zal vertegenwoordigen in België) werkte een concept uit om gezondheidszorg bereikbaarder te maken voor inwoners van afgelegen gebieden. Ze creëerden een ‘Pocket Doctor’, een applicatie die in verbinding staat met een smart watch om, onder andere, real time informatie door te sturen over de gezondheid van de patiënt naar de zorgverstrekkers.” 

Welke bevrediging haal jij uit dit event als Junior Expert? Is het voor herhaling vatbaar?

Céline: “Zeker en vast! Het is natuurlijk een tijdverslindende activiteit. Door Hack the Goals was ik verplicht andere prioriteiten te stellen in mijn agenda met communicatietaken. Maar het was beslist de moeite waard: het was een buitenkans om deel te nemen aan een innovatief event op grote schaal.

Het is voor een Junior Expert heel bevredigend om te weten dat Enabel vertrouwen in jou heeft. Dat project beheren en de bijhorende verantwoordelijkheden opnemen was een van de meest voldoening gevende ervaringen die ik tot nog toe had met het Juniorprogramma!” 

Laura:Zeker en vast ! Het was inspirerend om de studenten aan het werk te zien, en even met hen mee te denken over de verschillende digitale oplossingen voor lokale problemen. Het gaf me de kans om anders te kijken naar de uitdagingen waarmee de inwoners van de Palestijnse Gebieden dag in dag uit moeten omgaan.” 

>>> 

Hack the Goals wordt op 16 november afgesloten in Brussel met een slotevent waarop de finalisten van elk deelnemend land aanwezig zijn voor de feestelijke prijsuitreiking. Het winnende team ontvangt een cheque van 5.000 euro om zijn idee vorm te geven.
 

Meer weten? 
www.hackthegoals.be