Communiceren om huishoudelijk geweld te verminderen

Alice Bonjean I DR Congo: Communiceren om huishoudelijk geweld te verminderen
 

"In het antwoord op Covid-19 speelt Communication for Development (C4D) een sleutelrol bij het delen van informatie over de beschermende handelingen die eenieder moet toepassen. C4D wordt ook transversaal gebruikt in alle projecten”, legt Alice uit, Junior Experte Communicatie voor Enabel in DR Congo. 
"Ik steun de teams van het Programma ter Bestrijding van Seksueel Geweld bij het ontwikkelen van boodschappen over dit onderwerp. We willen een sfeer van begrip en dialoog creëren in de gezinnen om geweld binnenshuis zoveel mogelijk te weren", vervolgt ze.

In tijden van quarantaine en sociale spanningen is er wereldwijd een toename van huiselijk en seksueel geweld. Daarom wordt speciale aandacht besteed aan de communicatiekanalen die de gezinnen goed bereiken: spotjes op gemeenschapsradiostations, sensibilisering via megafoons, visuals op sociale media, enz.

"Via radiospotjes willen we, in het verlengde van de acties van het programma, preventie- en informatieboodschappen verspreiden onder de slachtoffers, maar ook onder de getuigen. Seksueel geweld komt het vaakst voor in een gezinssituatie of bij familieleden. Het is dus absoluut noodzakelijk om de getuigen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en hen pistes te geven voor actie of het indienen van een aanklacht ", voegt Alice eraan toe.

Het doel is ook om via de radio cohesie te creëren tussen de verschillende gezinnen door activiteiten aan te bieden, spelletjes, discussiemomenten en interactie tussen de presentatoren en de luisteraars. Zo ontstaan er activiteiten in het gezin en die kunnen bijdragen tot een aangename sfeer en goede verstandhouding.

"Binnen een gezin zijn er vaak al veel zorgen rond voedselvoorziening, werk, enz. en de crisis heeft die spanningen alleen maar doen toenemen. Het is belangrijk om de mens centraal te stellen in onze algemene bezorgdheid", besluit ze.