Jonas in Bohicon

JP 2011 - Benin - Jonas, engineer agronomics

(FR) Quelques images du travail et de la vie quotidienne de Jonas Verstraete, Ingénieur agronome et Expert Junior - Agriculture, dans le Projet d'Appui à la Filière Riz (Enabel), dans la petite ville de Bohicon au Bénin. Jonas raconte ce que cela signifie pour lui d'être Expert Junior de la Coopération belge au Bénin.

Stéphanie et Jonas ont collaboré au projet d'appui à la filière riz au Bénin. Elle dans une fonction de communication et de suivi/évaluation; lui dans des tâches d’animateur et de capitalisation.

(NL) Enkele beelden van het dagdagelijkse werk en leven van Jonas, Bio-ingenieur en Junior Expert - Landbouw, in het project ter ondersteuning van de rijstsector (Enabel) in het kleine stadje Bohicon, in Benin. Jonas vertelt over zijn leven als Junior Expert van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Benin.

Stephanie en Jonas werkten mee aan het project ter ondersteuning van de rijstsector in Benin. Zij was verantwoordelijk voor de communicatie en de M&E (monitoring & evaluation); hij was verantwoordelijk voor de facilitering en kapitalisatie.